Menu
Lanové Techniky

Lanové Techniky

V tejto časti adre­na­lí­no­vého a fyzicky trošku nároč­nej­šieho výcviku ktorý je vhodný ako jeden z hlav­ných prog­ra­mov aj pre firemné akcie.

V širo­kej ponuke okrem iného bude pre Vás pri­pra­vená pre­káž­ková dráha na kto­rej si vyskú­šate s naším horo­le­zec­kým materiálom:

 • zla­ňo­va­nie
 • žuma­ro­vaie
 • leze­nie za pomoci lano­vých rebríkov
 • až 110m lano­vého pre­mos­te­nia ponad pre­kážku ktorá môže viesť ponad rieku alebo roklinou
 • via­za­nie uzlov, ktoré určite využi­jete aj v bež­nom živote
 • pou­ži­tie lana ako posled­nej záchrany v krí­zo­vých situáciách.

V širšej ponuke nájdete.

 • zla­ňo­va­nie v teréne
 • zla­ňo­va­nie budov
 • zla­ňo­va­nie mostov
 • ver­ti­kálne výstupy
 • pre­mos­ťo­va­nie terén­nych pre­ká­žok a voľ­ných hĺbok
 • záchrana na lane
 • zla­ňo­va­nie v tandeme
 • vstup do budovy za pou­ži­tia lano­vých techník
 • pre­pí­na­nie z lana na lano

Facebook Twitter Google+ Pinterest