Menu

Obchodné podmienky

 

Vitajte na www.panters.sk.
Používaním alebo sprístupnením ktorejkoľvek časti služieb súhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami obsiahnutými v tomto dokumente a so všetkými ostatnými prevádzkovými pravidlami a postupmi, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na stránke www.panters.sk. Ak nesúhlasíte s žiadnym z takýchto podmienok, pravidiel, zásad alebo postupov, nepoužívajte služby. panters.sk si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť akékoľvek podmienky.

Registračné povinnosti

Ak chcete byť registrovaným používateľom služieb, súhlasíte s tým, že:

  • poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako to vyžaduje formulár na registráciu na webe ("registračné údaje").
  • ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, nie sú aktuálne alebo neúplné alebo www.panters.sk má dôvodné podozrenie, že takéto informácie sú nepravdivé, nepresné, nie sú aktuálne alebo neúplné, www.panters.sk má právo pozastaviť alebo ukončiť všetky vaše registrácie a odmietnuť akékoľvek vaše súčasné alebo budúce používanie služieb (alebo akejkoľvek ich časti).
  • panters.sk si cení bezpečnosť a súkromie všetkých užívateľov, a zvlášť detí. Z tohto dôvodu musíte mať 18 rokov aby dme Vám mohli poskytnúť naše služby. Netýka sa to služieb zjednaných inak ako registráciou na kurz alebo inú akciu

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie poskytnuté, alebo poskytnuté službami, môžu byť pri prenose informácií verejne prístupné. Mali by ste sa starať o ochranu súkromných informácií alebo informácií, ktoré sú pre vás dôležité. www.panters.sk nenesie zodpovednosť za ochranu takýchto informácií a nenesie zodpovednosť za ochranu súkromia elektronickej pošty alebo iných informácií prenášaných cez internet alebo inú sieť, ktorú môžete použiť. Majte na pamäti, že ak sa rozhodnete zverejniť osobné informácie, tieto informácie sa môžu stať verejnými. Spoločnosť panters.sk nekontroluje a nezodpovedá za vaše úkony, ani za iných používateľov služieb.

Podmienky prihlásenia na kurz

Kurzy organizujeme pre skupiny a jednotlivcov. Kurzu sa môže zúčastniť iba osoba netrestaná za násilný trestný čin. Všetky údaje ktoré poskytnete vo formulári musíte uviesť pravdivo. Poskytnuté údaje nebudeme poskytovať tretím osobám a pri spracovaní prihlášky sa budeme riadiť zákonom o spracovaní osobných údajov.

Odber noviniek

z portálu panters.sk je dobrovoľné a vyžadujeme súhlas so spracovaním Vašich údajov ktoré nám poskytnete. Udaje ktoré nám poskytnete budeme používať výlučne na informovanie Vás o novinkách o ktoré ste prejavili záujem. Súhlas z odoberaním noviniek je možné kedykoľvek odvolať

Súhlas s podmienkami

Prečítali ste si Zmluvné podmienky v celom svojom rozsahu a pochopili, čo ste čítali.
Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať Zmluvné podmienky vytvorené pre túto stránku