Menu
Br 02 Brokovnica Level 2 Home defence

Br 02 Brokovnica Level 2 Home defence

Kurz určený pre drži­te­ľov zbroj­ného pre­ukazu
s vlast­nou zbra­ňou.

Nutnosť absolvovať kurz Br 01 Brokovnica Level 2 Základy streleckej prípravy

O kurze

Cieľom kurzu je odborným a metodickým systémom uviesť absolventov do problematiky home defense. Dôležitým faktorom kurzu je vybudovať základy taktickej manipulácie  a pokročilé techniky s brokovnicou. Informácie a zručnosti získané kurzom sa stanú základom  pre ďalší rozvoj absolventa. Kurz dáva návod ako pracovať a rozvíjať svoje schopnosti v oblasti streleckej prípravy home defense. Tieto schopnosti Vám pomôžu získať skúsení inštruktori vďaka individuálnemu prístupu ku každému absolventovi zvlášť.

 

Obsah kurzu

  • Taktika a efektívnosť v situáciách Home defense
  • Použitie v špecifických priestoroch CQB
  • Záverečný test strelca
  • Po absolvovaní kurzu obdrží účastník certifikát

Výstroj a výzbroj jednotlivca

  • Povinná ochrana zraku (s balistickou ochranou) a sluchu
  • Brokovnica, nosič nábojov (odporúčame)
  • Strelivo: 150 ks. Small / Buck Shot, 20ks. Slug
  • Poznámkový blok a písacie potreby (odporúčame)

Osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené za násilný trestný čin alebo sú trestne stíhané orgánmi činným v trestnom konaní tak ako aj členovia extrémistických organizácií nebudú na naše kurzy pripustené.

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

 objednať Darčekovú poukážku 

Facebook Twitter Google+ Pinterest