Menu
Streľba z kuše a luku

Streľba z kuše a luku

Streľba z kuše a luku patrí od dáv­nych čias k lov­com a bojov­ní­kom a je obľú­be­nou akti­vi­tou pre firemné akcie.
Máme pre Vás mož­nosť vyskú­šať si streľbu z his­to­ric­kých ale aj moder­ných  lukov  a kuší. Pri­pra­víme pre Vás školu streľby alebo zau­jí­mavé pre­teky v tejto dis­cip­líne.

Strelnice sú vždy pod dohľadom skúsených strelcov podľa počtu účastníkov, ktorí vás zaškolia a dohliadnu na plynulý chod strelnice. Obsahom strelnice je vždy sieť veľkosti podľa potreby (max 10 m), terčovnice, stojany, ohraničenie vlajkami a kolíkmi v rámci BOZP, luky a šípy, poučenie.

V prípade záujmu možnosť rozšírenia strelnice o prístrešok a streľby spod prístrešku – proti slnku alebo miernemu mrholeniu. Alebo o prednášky či ukážky streľby a hry (strieľanie na balóny, vence, kapustné hlavy, kyvadlo súťaže na rýchlostreľbu, či nácvik povelovej lukostreľby pre účastníkov

Tech­nické a mate­riálne vybavenie:

  • výstavba strel­nice, ter­čov­nice, ochranná kev­la­rová sieť
  • kuše, luky + vybavenie
  • cel­kovo máme k dis­po­zí­cii 10 lukov a 5 kuší
  • strel­nica je mobilná takže ju vieme rea­li­zo­vať kde­koľ­vek na Slovensku

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest