Menu
P08-1 Kurz prežitia Level 1

P08-1 Kurz prežitia Level 1

KURZ PREŽITIA Level 1 - kurz určený pre začia­toč­ní­kov 18+

Základné informácie

Miesto: Žilina
Dátum:  2019
Dĺžka kurzu: 09:00 - 19:00hod
Počet inštruk­to­rov: 2 - 4
Počet osôb:min: 15; max: 25
Cena kurzu: 120€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Obsah kurzu

  • Pred­náška o základ­ných tech­ni­kách pre­ži­tia v krí­zo­vých situáciach
  • Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
  • Zís­ka­nie pit­nej vody z dostup­ných zdro­jov v prí­rode, fil­trá­cia a úprava vody
  • Zís­ka­va­nie potravy z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov  ( lov, pasce, zber )
  • Topo­gra­fia, orien­tá­cia v prírode
  • Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spô­sobmi, typy ohňov na rôzne použitie
  • Po úspeš­nom absol­vo­vaní kurzu dostane účast­ník certifikát
Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku 

Facebook Twitter Google+ Pinterest