Menu

P08-1 Kurz prežitia Level 1

 Registrovať
 
 obsadených  miest: 4
Kategória:
Kurzy prežitia
Dátum:
28. august 2021 08:00
Miesto konania:
Žilina - Žilina
Počet miest
25
Voľných miest
21
Telefón:
+421 908 798 888
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Stránky:
Počet osôb min.:
15
Počet osôb max.:
25
Dlžka krzu:
10 hodín
Počet inštruktorov:
2 - 4
Cena:
120€

Obsah kurzu

  • Pred­náška o základ­ných tech­ni­kách pre­ži­tia v krí­zo­vých situáciach
  • Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
  • Zís­ka­nie pit­nej vody z dostup­ných zdro­jov v prí­rode, fil­trá­cia a úprava vody
  • Zís­ka­va­nie potravy z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov  ( lov, pasce, zber )
  • Topo­gra­fia, orien­tá­cia v prírode
  • Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spô­sobmi, typy ohňov na rôzne použitie
  • Po úspeš­nom absol­vo­vaní kurzu dostane účast­ník certifikát

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku